Vyšetrenie štrbinovou lampou

Ako funguje štrbinová lampa?

Štrbinová lampa je prístroj, ktorý obsahuje v jednom svojom ramene mikroskop s možnosťou zväčšenia 10 x a viacej, tento môže byť nahradený aj LCD displejom. Na druhom ramene prístroja sa nachádza svetelný zdroj, ktorý sa pohybuje a takto umožňuje meniť uhol osvetlenia. Pred zdrojsvetla je možné predradiť rôzne farebné filtre, naprílad modrý kobaltový, tento umožňuje napr. sledovanie poškodeného tkaniva rohovky ofarbeného floresceínom. Pri vyšetrení vychádza z prístroja úzky lúč svetla umožňujúci detailné vyšetrenie celé predného očného segmentu.

Kedy hlavne vykonávame vyšetrenie štrbinovou lampou?

• detailné vyšetrenie očných viečok a okolia očí

• podrobné vyšetrenie spojovky oka

• hĺbkové vyšetrenie všetkých vrstiev rohovky

• vyšetrenie prednej očnej komory a prípadných zmien (krvácanie, cudzie teleso, neoplázia...)

• pri vyšetrovaní dedičných očných vád

Vložte svoj text