Floresceínový test

Floresceínový test

Floresceínový očný test je jednoduché vyšetrenie, ktorým veterinárny lekár zisťuje poškodenia rohovky, alebo prítomnosť cudzích predmetov v oku. Test sa vykonáva tak že sa kvapka oranžového farbiva- floresceínu aplikuje na rohovku. Následne sa pridá fyziologický roztok ( slzy) a použité farbivo zmení farbu na zelenú. Floresceín sa okamžite viaže k poškodeným bunkám rohovky, ktoré zafarbí na zeleno. Pri použití modrého (kobaltového) filtra štrbinovej lampy sa zreagované farbivo ešte zviditeľní.