Chronický povrchový zápal rohovky

Chronický povrchový zápal rohovky (keratitída nemeckých ovčiakov) pannus

Je ochorenie spôsobené migráciou pigmentu do rohovky, týmto ochorením trpia najčastejšie NO, okrem toho môže ale postihnúť aj napríklad Belgických ovčiakov, greyhoundov, border kóliu a iné plemená. Najčastejšie sa vyskytuje u zvierat vo veku 2 - 4 rokov. Príčina vzniku ochorenia je imunitne podmienená a aktivovaná je vplyvom pôsobenia UV žiarenia. Ochorenie je prenášané dedične. Najčastejšie sa prejavuje v spodnom kvadrante spojivky na oboch očiach, odkiaľ sa šíry do povrchových vrstiev rohovky. V rohovke dochádza k zmnoženiu ciev a vytváraniu granulačného tkaniva ružovej farby (pannus), zároveň do rohovky prestupuje aj pigment. Povrch rohovky je výrazne zhrubnutý a nerovnomerný. Ochorenie má tendencie sa rozširovať a v prípade že postihne celú rohovku môže viesť oslepnutiu. Sprievodnými príznakmi môže byť aj folikulárny zápal spojivky , zhrubnutie voľného okraja 3 viečka a pridať sa môže dôjsť aj k zhrubnutie voľného okraja 3 viečka. Ochorenie býva spozorované až v neskorších štádiách, pretože počiatočné ukladanie pigmentu v rohovke splýva z tmavou farbou dúhovky u psa.

Terapia je podľa stavu ochorenia zvolená buď konzervatívne, pomocou medikamentov, alebo chirurgická. Pri tomto ochorenie je nutné počítať z možnými recidívami ochorenia.

pred terapiou

po terapii