Vrodené ochorenia viečok

pred chirurgickou korekciou

Vrodené ochorenia viečok

Viečka (mihalnice)sú kožný útvar oka ktorý oko chráni oko pred mechanickým poškodením podieľa sa na tvorbe slzného filmu a napomáhajú ochrane rohovky pred nečistotami a drobnými telesami.

Entrópium je ocohrenie viečok pri ktorom sa koža viečka vtáča v rôznom rozsahu do vnútra oka smerom k rohovke. Entrópium je ochorenie značne bolestivé, keďže rotovaná koža s chlpmi, prípadne aj riasy dráždia očné štruktúry. Entropium spôsobuje slzenie a zrýchlené mrkanie. Zvieratá bývajú svetloplaché a môžu si škriabať okolie očí. Postupom času dochádza k zápalom spojiviek a rohovky, a ak nie je liečené, môže poškodiť zrak a viesť k úplnej slepote. Tento stav je samozrejme okrem iného veľmi bolestivý. Môže byť jedno, alebo obojstranný. Entropium je ochorenie, pre ktorého vznik je najčastejšie plemenná predispozícia. Vyskytuje sa hlavne u plemien čaučau, šarpej, anglický buldog, retriever, rottweiler a iných. Menej často vzniká aj z iných príčin, ako napr. trauma mihalnice a následná tvorba jazvy, ktorá môže rotovať mihalnicu smerom dnu.

Opačný prípadom entropia je ektrópium. Pri ektrópiu je zmenený tvar viečka a dochádza k vytočeniu sliznice smerom von. Voľný okraj mihalnice je oddialený, prípadne vyvrátený smerom von od očnej gule. V tomto prípadne je zvýšené riziko mechanického dráždenia spojiviek a rohovky napr. prachom a nečistotami z vonkajšieho prostredia a aj na vznik bakteriálnej infekcie. Pretrvávajúce problémy môžu viesť k nedostatočnému zvlhčovaniu povrchu oka. Príznaky ektrópia sa neprejavujú takou intenzívnou bolesťou oka ako pri entrópiu ale najčastejšie ide o zvýšené slzenie, opakované zápaly spojiviek, hlienový až hnisavý výtok.

V náročnejších prípadoch môže byž na jednom oku súčasne prítomné aj entrópium aj ektrópium (tzv. diamond eye).

Riešenie u oboch popísaných ochorení je chirurgické je potrebné vykonať chirurgickú plastiku viečok. Pokiaľ to zdravotný stav pacientov dovoľuje je výhodnejšie počkať s chirurgickým riešením problému do dospelosti jedinca.

na kontrole po chirurgickom zákroku

po ukončení terapie