Jonesov test priechodnosti slzných kanálikov

Tento test sa vykonáva za použitia floresceínového farbiva, ktore sa aplikuje do oka. Pri teste sa sleduje priechodnosť farbiva slzovými kanálikmi do nosa a úst. V prípade negatívneho výsledku je podozrenie na nemožnosť resp. zhoršený odtok sĺz z oka. Vo všeobecnosti sú oči postihnuté týmto problémom citlivejšie na vplyvy vonkajšieho prostredia, respektíve sú viacej náchylné na rozvoj očných ochorení.