MVDr. Andrej Pavlačka


Člen európskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (ESVO www.esvo.org)

Člen východoeurópskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (EESVO www.eesvo.org)


 

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2005

- 2005-2006 veterinárna klinika Amis v Bratislave
- 2006 súkromná veterinárna prax
- 2006 - 2013 hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- 1 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany