Schirmerov test

Schirmerov test

Schirmerým testom stanovujeme hladinu produkcie sĺz. Tests používa "špeciálny pijavý papier" ktorý počas jednej minúty nasáva z oka slzy, následne sa odstráni a na mierke alebo proti šablóne sa zmeria Normálne hodnoty u psov a mačiek sú okolo 20 mm. Hodnoty 10-15 mm sú hraničné a môže ísť o príznaky podráždenia a zmien tzv suchého oka.