USG

Ultrasonografia

Je vyšetrovacia zobrazovacia technika, ktorá využíva na zobrazovanie vnútorných orgánov aj oka vysokofrekvenčné zvukové vlny (ultrazvuk).

Pomocou ultrazvuko sme schopný zaznamenať odchýlky vo veľkosti a štruktúre jednotlivých častí oka a taktiež. Ich prípadné poškodenia alebo patológiu.

Najčastejšie sa využíva tzv. B mód pri ktorom získame dvojrozmerný prierez oka a okolitý tkanív.

Ultrasonografia je metóda ktorá, vyšetrenie štruktúr očí ktoré sú jednak obtiažne pozorovateľné (šošovka) a jednak umožnuje aj vyšetrenie očí pokiaľ je prítomná nepriehľadnosť obyčajne priehľadnývh médiíí (najčastejšie ide o nepriehľadnosť rohovky, alebo šošovky.

Samotné vyšetrenie pacienta je najlepšie realizovať bez celkovej anestézy iba s použitím lokálneho znecitlivenia. Na povrch oka aplikujeme kvapku lokálneho anestetika a za pomoci vyšetrovacieho sonografického gélu pripravíme priestor pre priloženie ultrazvukovej sondy.

Ultrasonografické vyšetrenie je veľmi užitočné najmä pri vyšetrení poškodenia sietnice, luxáciu šošovky, pri traumatických poškodeniach očnej gule, vyšetrenie vnútroočných novotvarov.