Meranie vnútroočného tlaku


Vnútroočný tlak udržuje stenu očného bulbu elasticky napnutú a týmto zabezpečuje normálny tvar oka, ako aj polohu vnútorných štruktúr oka. Je preto dôležitý ukazovateľ pre funkcie oka. Meranie vnútroočného tlaku - odborne tonometria je overovanie stlačiteľnosti obalov oka. Realizuje sa pomocou špeciálneho prístroja- digitálneho tonometra. Vyšetrenie je prevádzané v lokálnej anestéze.

Hodnoty vnútroočného tlaku sa menia pri mnohých ochoreniach.

Znížený vnútroočný tlak je najmä pri zápaloch stredných štruktúr oka/uveitída/ a jeho sprievodnym znakom je silná bolestivosť oka. Ale aj napríklad pri výrazných zníženiach celkového krvného tlaku napríklad pri dehydratácii

Zvýšený vnútroočný tlak sa vyskytuje najčastejšie pri glaukóme/glaukóm/ ľudovo zelený očný zákal pri ktorom dochádza k poškodeniu očného nervu a sietnice a následne k oslepnutiu postihnutého oka. Taktiež k nemu môže dochádzať aj pri zmenách polohy šošovky.

Normálne hodnoty vnútroočného tlaku u psov a mačiek sa pohybujú v hodnotách 10-22 mmHg.

Pravidelný monitoring vnútroočného tlaku je potrebný preventívne najmä u starších pacientov.