veterinárna oftalmológia


Je to oblasť veterinárnej medicíny, ktorá sa zaoberá prevenciou, diagnostiku a terapiou ochorení očí a zraku.
Ochorenie očí sa môže prejavovať nielen chorobami oka ale aj priľahlých očných štruktúr. Ochorenie očí môže prebiehať samostatne ako očný problém, alebo ako súčasť celkových ochorení organizmu. Ochorenia môžu postihnúť iba niektorú z očných štruktúr napr zápal spojiviek, alebo môžu postihnúť aj všetky očné štruktúry napríklad glaukóm.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany

Radlinského 37, Piešťany,92101

+421 908 701 878

info@veterinarnaklinikazverland.sk


Na oftalmologické vyšetrenie sa prosím objednajte:

MVDr. Andrej Pavlačka

tel. recepcia: 0908 701 878, pevná linka: 033 / 76 258 49

Pokiaľ ste referovaný pacient od svojho ošetrujúceho veterinárneho lekára, prosím doneste si zo sebou žiadanku o požadované vyšetrenia a lekársku správu (ak bola vydaná).